Με πρωτοβουλία ομάδας αποφοίτων του ΜΠΕΣ είναι υπό ίδρυση ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Σας καλούμε να πλαισιώσετε αυτήν την προσπάθεια, εγγραφόμενοι ως ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Η χρηματική συμμετοχή των ιδρυτικών μελών έχει τεθεί στο ελάχιστο όριο των είκοσι ευρώ, ανά μέλος. Μετά την εγγραφή σας στην παρακάτω φόρμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Μπορείτε να διαβάσετε το αρχικό καταστατικό του Συλλόγου εδώ.
Η δήλωση των ιδρυτικών μελών θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου 2019.

Τα πεδία με ένδειξη * είναι υποχρεωτικά.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ o νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679/ΕΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στην αίτηση σας αυτή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας περιορίζονται στα απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων που αποτυπώνονται αφορά αποκλειστικά τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Την εγγραφή σας ως ιδρυτικό μέλος του υπο ίδρυση συλλόγου μας,

β) ενημέρωση των μελών μας για για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το σύλλογο μας,

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας θα είναι δυνατή μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του συλλόγου αποφοίτων και για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς ρητή έννομη υποχρέωση, τα προσωπικά δεδομένα των αποφοίτων δεν ανακοινώνονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται επ’ αόριστον.

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα σας για την ενημέρωση, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή, καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται στη βάση του υπό ίδρυση συλλόγου αποφοίτων. Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο/α από το/τα ανωτέρω δικαίωμα/τα, μπορείτε να μας ενημερώστε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Υπεύθυνος GDPR --> admin@aegean-alumni.gr και θα σας απαντήσουμε μέσα στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών, ει δυνατόν, διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε εάν απαιτηθεί περισσότερο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.